Modernizace a vývoj 2017

V rámci vývoje nových technologií a areálu společnosti Vzduchotechnik, s.r.o. byl v roce 2017 schválen projekt s dotací fondů evropské unie s názvem „EPP 1000 – Elektro-separátor práškových produktů, RČP: CZ.01.1.02/0.0/16_049/0010030 “.

Projekt je realizován v rámci operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zavedení procesní a produktové inovace v naší společnosti.

Předmětem projektu je nákup nových technologií, softwaru a výstavba výrobní haly, které umožní realizaci inovace elektro-separátoru práškových produktů EPP 1000.

Realizace projektu přispěje k navýšení počtu zákazníků, obratu a konkurenceschopnosti naší společnosti.  Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.