Výměna výplní a zateplení střech dvou výrobních hal.

Projekt: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBNÍCH OBJEKTŮ je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je výměna výplní a zateplení střech dvou výrobních hal. Cílem projektu je úspora energie a úspora
emisí CO2.

 

Příjemce Vzduchotechnik, s.r.o. realizuje v roce 2018 projekt podpořený z fondů EU s názvem Snížení energetické náročnosti výrobních objektů, registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011188.

Předmětem projektu je realizace zateplení střech haly 1 a haly 10, výměna výplní a rekonstrukce osvětlovací soustavy na těchto objektech. Přínos projektu: Úspora energie ve výši cca 515 GJ/rok.