PŘÍKLADY POUŽITÍ

Zdravotní nezávadnost pracovního prostředí 

Ochrana vnitřního pracovního prostředí, patří mezi hlavní oblasti ochrany životního prostředí.
Ve vnitřním pracovním prostředí tráví člověk převážnou část svého života a proto je čistota vzduchu na pracovištích velmi důležitá pro zdraví nás všech.

Volba filtroventilačního zařízení je rozhodující pro správnou funkci vzduchotechniky.

Při nesprávné volbě odsávacího a filtračního zařízení, se nejčastěji setkáváme s použitím špatného typu odsavače, filtru, nebo málo výkonného zařízení v místech, kde by mělo být zařízení jiného typu, nebo výkonu. Potom dochází i přes automatickou regeneraci filtrů,  k ucpávání filtračního média a tím ztráta funkce odsavače.  Filtrační zařízení potom vyžaduje častější nákladné čištění spojené s častou výměnou drahého filtračního média, nebo i zaplacení servisní firmy, která se o odsávací systém celoročně stará a tím náklady na provoz rostou. Díky správné volbě zařízení se tak vícenáklady platit vůbec nemusí.

Pro více informací ohledně příkladů použití vzduchotechnických výrobků využijte navigační menu na pravé straně.