Sorpční filtrační vložky VS

S aktivním uhlím pro zachycení plynných příměsí škodlivin a pachů

Filtrační vložka se skládá z rámu z ocelového pozinkovaného plechu, ve kterém je v přířezu ochranné textilie mezi dvěma mřížkami uložen sorbent (upravované aktivní uhlí). Na výstupní straně a na boku filtrační vložky je přilepeno pryžové těsnění, které zajišťuje těsné uložení filtrační vložky ve skříni filtru

vlozkavs
Vložky VS se vyrábějí v těchto provedeních VS 1, VS 2, VS 3, VS 4, VS 5.

Jednotlivá provedení se liší druhem použitého sorbentu, který následně určuje vhodnost použití dané filtrační vložky pro zachycování různých druhů škodlivin.

Filtrační vložky VS jsou určeny k záchytu plynných škodlivin ze vzduchu. Pro zachování funkčnosti vložek je třeba zamezit průchodu tuhých částic a aerosolů (zařazením vhodného předfiltru). Filtrační náplň tvoří upravované aktivní uhlí – sorbent. Tabulka 1 určuje vhodnost použití jednotlivých druhů sorbentu pro zachycování plynných příměsí a par ve vzdušině.

filtracni-vlozka-vs
TECHNICKÉ ÚDAJE a detailní informace ZDE: Sorpční filtrační vložky VS v PDF dokumentu