Kouřové zplodiny z pájení


Při pájení se uvolňují zplodiny a aerosoly obsahující kalafunu, které dráždí dýchací cesty a tím poškozují zdraví pracovníků, čemuž je nutné zamezit.

Pro tento účel se nejvíce prodávají mobilní odsavače od svařování a pájení LIWEX, nebo patronový odsavač od svařování JPO 1200. Pro větší provozovny se může použít centrálně napojený odsavač POC-JET s komorou druhého stupně filtrace.