Frekvenční měnič – regulace otáček ventilátoru


Frekvenční měnič je zařízení, sloužící k regulaci otáček asynchronních elektromotorů.

Řízení otáček ventilátorů představuje energeticky efektivní způsob, jak zoptimalizovat vzduchotechnický systém změnou tlaku ventilátoru. Regulace otáček ventilátoru je energeticky úspornější, (lze uspořit 20 až 30 % energie) nežli  běžně užívaná regulace průtoku systému pomocí škrticích klapek.

Další výhodou frekvenčních měničů je možnost plynulé změny otáček ventilátorů v závislosti na požadavku výkonu odsávání, který se postupně mění zanesením filtrů apod.

Frekvenční měnič doporučujeme pouze s novým odsavačem. (při dodatečné montáži na odsavač bez frekvenčního měniče je nutno vyměnit celou řídící jednotku)