Odsávání olejové mlhy

Při strojírenské výrobě v mnoha případech vzniká olejová mlha, která nepříznivě působí na zdraví pracovníků a usazuje se na podlaze, kde vytváří další nebezpečí úrazu. Průmyslové emulze  většinou obsahují až 90 % vody, zbytek tvoří oleje a další chemická aditiva.

Pro odsávání a filtraci olejové mlhy je třeba navrhnout účinný a dlouhodobě funkční systém filtrace. Pro odsávání olejové mlhy z řezných emulzí, máme díky modulárnímu systému POC několik různých řešení.

    •  POC – JET se speciálními filtračními patronami pro mlhy z minerálních olejů, plus sběrná výlevka na olejovou kapalinu. (díky pokrokové technologii filtračních patron, je toto řešení účinnější nežli POC -OM)
    • Filtrační odsavač POC – OM určený k odsávání aerosolů, olejové mlhy (méně nákladné funkční řešení, které se bez potíží využívá)