Mobilní odsavač od svařování LIWEX

Odsávací zařízení pod označeními LIWEX má velkou variabilitu dá se použít pro odsávání při

 • svařování a pájení
 • řezání plazmou
 • při opracování materiálů s chlazením řeznou kapalinou
 • broušení a obrábění kovů
 • pro jemný prach v truhlárnách při zpracování dřeva
 • při výrobě a opracování pryže a obrábění plastů
 • pro jemný prach od malých pískovacích zařízení
 • prachů od násypek v potravinářském a chemickém průmyslu
 • jemných prachů – od broušení litiny, opracování kamene, vápenných prachů apod.


1 – KOFIL – kovový předfiltr
2 – PREFIL – filtr s náplní netkané textilie
3 – WELFIL – vysoce účinný mechanický filtr pro třídy filtrace H12 (EU11)
Velice účinný a desítky let prověřený systém filtrace dýmu od svařování.


Mobilní odsavač od svařování LIWEX je určen pro zámečnické dílny, svařovny a výrobní linky, kde je zařazena operace svařování. Slouží k lokálnímu odsávání plynů a par, vznikajících při svařování a k čištění nasávané vzdušiny. Vyčištěný vzduch vrací na pracoviště. Přispívá tak k zajištění vyhovujícího pracovního prostředí bez energetických ztrát.

Součástí odsavače jsou filtrační vložky PREFIL, KOFIL, WELFIL, 5 m kabelu ukončeného vidlicí a návod pro obsluhu a montáž. Sorpční vložka SOFIL není součástí odsavače, je možné ji přiobjednat jako příslušenství.

Odzkoušené odsavače se dodávají v nevratných obalech, dopravují se v běžných dopravních prostředcích. Skladují se v suchých krytých prostorách.

Mobilní odsavač dýmu LIWEX  je skříňové konstrukce. Je umístěn na otočných pojezdových kolečkách. Vzduch je nasáván otvorem, umístěným v horní části skříně, pomocí odsávacího ramene nebo VZT potrubí. Vzdušina prochází nejprve kovovým předfiltrem (Kofil) z hliníkového tahokovu, následně textilním předfiltrem (Prefil), a nakonec vysoce účinným mechanickým filtrem ze skelných mikrovláken (Welfil) – obr.2. Do odsavače je možno doplnit jako poslední filtrační stupeň sorpční vložku (VS 1). Vyčištěný vzduch vystupuje spodní částí skříně. Odsavač je na ovládacím panelu opatřen signalizací, která informuje o stavu filtrů a správnosti funkce ventilátoru. V případě potřeby odsávání ze dvou míst lze dodat odsavač se dvěma sacími otvory LIWEX 9/2 nebo LIWEX 12/2. Vzduchový výkon odsavače se pak rozdělí v poměru podle odporů připojeného sacího potrubí.

Odsavač je pro uvedení do oběhu schválen státní zkušebnou.


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE


OSTATNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Mobilní odsavač dýmu LIWEX je určen pro práci v obyčejném prostředí bez nebezpečí výbuchu při teplotách do +40°C. Při použití s odsávacím ramenem (viz. katalogový list – Příslušenství ) a při vzdálenosti hubice od zdroje emisí do 300 mm je účinnost odsávání vyšší než 96%.

Hmotnost 130 kg

Připojení na elektrickou síť 3 x 380 V, 50 Hz

Hladina hluku
ve vzdálenosti 1 m od zdroje 70 až 72 dB(A)

Elektrické krytí  IP 20CHARAKTERISTIKA VZDUCHOVÉHO VÝKONU


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dle KC 12 7634 je na zvláštní požadavek dodáváno

následující příslušenství:

 1. Odsávací rameno
 2. Koleno
 3. Flexibilní hadice
 4. Spojka

K odsavači LIWEX mohou být dodány následující náhradní díly a příslušenství:

Náhradní filtr KOFIL . . . . . . . . . . . . . . obj.č.335 157
Náhradní filtr PREFIL . . . . . . . . . . . . . obj.č.433 671
Náhradní textilie do filtru PREFIL . . . . obj.č.334 948
Náhradní filtr WELFIL . . . . . . . . . . . . . obj.č.249 0648
Odsávací rameno LIWEX l=2,5m . . . . . obj.č.340 770
Odsávací rameno LIWEX l=3,5m . . . . obj.č.340 758
Koleno D150 (pro napojení potrubí) . . . obj.č.335 222
Pryžová spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obj.č.433 660

K odsavači lze přiobjednat sorpční vložku SOFIL
Mobilní odsavač dýmu LIWEX se dvěma rameny v akci


Montáž a obsluha

Odsavač LIWEX se uloží na rovný zpevněný podklad, pomocí 8 ks šroubů M6 se připevní příruba kolena a provede se připojení na odsávací vzduchovod nebo se namontuje odsávací rameno. Vidlice kabelu se zasune do 3-fázové zásuvky a odsavač se stiskem hlavního vypínače na ovládacím panelu uvede do chodu. V případě, že se rozsvítí červená kontrolka obráceného chodu motoru, je nutno zařízení hlavním vypínačem vypnout, vyndat zástrčku ze zásuvky a provést přepólování zásuvky. Přepólování smí provádět pouze osoba znalá dle vyhlášky č.50/78 Sb.
Poté se vidlice zasune zpět do zásuvky a zařízení je připraveno k trvalému provozu. Obsluha zařízení spočívá v jeho zapínání a vypínání pomocí hlavního vypínače a ve sledování stavu zanešení filtračních vložek na signálních světlech ovládacího panelu. Svítí-li zelené světlo, jsou filtry v pořádku. Rozsvítí-li se červená kontrolka zanešení filtrační náplně, je nutno provést údržbu zařízení.


Údržba

Postup při čištění či výměně filtračních vložek

 1. Zařízení vyřadíme z provozu pomocí hlavního vypínače.
 2. Odšroubujeme pojistnou plastovou matici a otevřeme dvířka filtrační komory.
 3. Odpojíme konektor uzemnění na filtračních vložkách.
 4. Postupně vyjmeme filtry v pořadí KOFIL+PREFIL ®WELFIL (event.®Sorpční vložka VS1)
 5. Filtry vyčistíme nebo vyměníme a postupně položíme těsněním dolů na sebe zpět do filtrační komory, v opačném pořadí než jsme je vyndávali – tj.(VS1) ® WELFIL ®PREFIL+KOFIL U vložky WELFIL dbáme na správný směr proudění vzduchu ve smyslu směrové šipky shora dolů.
 6. Připojíme konektor uzemnění
 7. Uzavřeme dvířka filtrační komory a zajistíme plastovou maticí.
 8. Zařízení můžeme uvést do chodu pomocí hlavního vypínače.

Způsob čištění filtračních vložek

Demontováním 2 šroubů oddělíme od sebe filtrační vložky KOFIL a PREFIL.
KOFIL – vyfoukáme stlačeným vzduchem, event. provedeme jeho vymytí ve vaničce s běžným odmašťovadlem (!! NESMÍ NARUŠOVAT HLINÍK !!) a necháme usušit
PREFIL – do rámečku vložíme nový nástřih filtrační textilie o rozměru 610×610 mm (třída filtrace EU3) a sešroubujeme opět dohromady s vyčištěnou vložkou KOFIL

WELFIL – můžeme velice opatrně profouknout stlačeným vzduchem proti směru červené šipky nalepené na filtru (!!pozor!! –NESMÍ DOJÍT K MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ), v případě že i po vyčištění svítí na odsavači červená kontrolka zanešení filtrů, vyměníme filtr WELFIL za nový (je-li instalována sorpční vložka VS 1 – zvážíme ji a v případě naplnění její sorpční kapacity vyměníme za novou)


SCHEMA ZAPOJENÍ

 


DODÁVÁNÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ


Odsavače LIWEX se dodávají zabalené v PE fólii a připáskované k přepravní paletě. Dodávané přepravní obaly jsou nevratné. Doprava se uskutečňuje běžnými dopravními prostředky a skladování se provádí v suchých krytých
prostorách, kde je zboží zabezpečeno proti mechanickému poškození a proti působení povětrnostních vlivů.

 

Odsavač LIWEX se svářecími stoly