Patronový filtrační systém CxM

Díky modulárnímu systému POC  je možné složit velkokapacitní patronový filtrační systém CxM, který vzniká spojením několika modulárních jednotek POC – JET a napojením na jeden centrální ventilátor.

Sestava C8M

Sestava C8M ze zadní strany

Písmeno x v názvu filtru označuje celkový počet filtračních patron sestavy. Filtrační patrony je možno dodat v několika provedeních podle typu zachycovaných prachů.


Následující výkresy a informace o výkonu  informativně znázorňují příklady sestav z menších odsavačů POC 20-30. Podobný systém, ale s větším výkonem lze sestavit z odsavačů POC 60, nebo při potřebě ještě většího výkonu se ekonomicky vyplatí podobně spojit např. odsavače FM6 - 18.


Komora ofuku slouží k zajištění pulsního čištění filtračních patron. V zadní části komory ( na straně sání ) namontovat zásobník tlakového vzduchu opatřený pulsními ventily. Ventily se uvádí do provozu pomocí elektrického impulsu na základě nastavené tlakové ztráty filtrů nebo dle časového nastavení. Tlakový vzduch je veden do trysek, které střídavě proplachují jednotlivé filtrační  patrony.

Průřez sacího i výdechového potrubí se u jednotlivých provedení mění podle počtu dodávaných filtračních modulů – viz obrázek a tabulka.


Sestava C6M


 


Sestava C4M


Znečištěný vzduch přiváděný odsávacím potrubím  prochází nejprve prostorem zásobníku, kde se vlivem poklesu rychlosti vzduchu odloučí těžší odsávané částice.

Poté vzdušina prochází filtrační komorou s patronovými filtry, které zachycují zbylé unášené nečistoty. Nakonec je již vyčištěný vzduch veden přes komoru ofuku do propojovacího výdechového potrubí.

Pro zajištění funkce zařízení je filtry nutno napojit na centrální ventilátor s optimálními parametry odpovídajícími připojené sestavě filtrů s tlakem na sání minimálně 2 500 Pa


 


MONTÁŽ

Montáž filtrů se provádí dle technického návrhu nebo projekčních dispozic, které musí být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami a s pokyny výrobce.

Filtr se ustaví ve svislé poloze na vodorovnou zpevněnou podlahu, pokud možno co nejblíže odsávanému zdroji znečištění. Filtr není nutno kotvit.

Navržený sací vzduchovod se připojí na sací potrubí filtru.

Elektrické připojení filtru smí provádět pouze osoba znalá dle vyhlášky č.50/87 Sb. Elektroinstalace spočívá v přivedení hlavního přívodu el. energie do svorkovnice řídící jednotky a v propojení ovládání s filtrem dle návodu, který je součástí dodávané řídící jednotky.

Dále je třeba zajistit přívod tlakového vzduchu pro čištění filtračních patron. Přívod se provádí tlakovou hadicí 3/8“ (vnitřní průměr 9 mm) na nátrubek regulačního filtru. Hadice se zajistí stahovacím páskem.

Po napojení vzduchovodů, připojení odsavače na síť dle výše uvedených pokynů, řádném uzavření předních vík jednotlivých komor a zajištění sběrné výsypky pomocí upínačů je odsavač připraven k provozu.