Vložkové Filtry FVS

1500 m³/hod na jednu komoru, modulární provedení

Typové díly FVS jsou určeny pro projektování sestav filtrů.
Vytvořené filtry jsou určeny k čištění atmosférického vzduchu od příměsí nevláknitých prachů o maximální vstupní
koncentraci do 5 mg.m-3, pro větrací a klimatizační zařízení. Filtry mají standardně třídu filtrace G2. Na požadavek
zákazníka lze k filtrům dodat i filtrační vložky třídy filtrace G3, G4, F7 nebo F9. Typové díly FVS jsou určeny pro práci v základním prostředí bez nebezpečí výbuchu při teplotách okolí od -20 do +80°C.
Počet komor se 2 vložkami: 1, 2, 3, 4, 6, 9, objemový průtok vzduchu 1500 až 13500 m3.h-1, tlaková ztráta 70 Pa, rozměry v mm: základní 615 × 630 × 315, max. 1803 × 948 × 315, hmotnost 1 ks 18,5 kg, příslušenství: příruby a zední rámy.

filtr-fvs

TECHNICKÉ ÚDAJE a detailní informace ZDE: Vložkové Filtry FVS v PDF dokumentu