Mobilní odsavavač patronový JPO 1200

JPO 1200 – Jednoduchý průmyslový odsavač od svařování

Desítky let prověřený a stále oblíbený mobilní odsavač od svařování JPO 1200 (Jednoduchý Průmyslový Odsavač) je určen pro svařování a broušení do zámečnické dílny, autoopravny a výrobní linky, kde vznikají zplodiny. Jeho výhodou jsou velmi nízké provozní náklady a celková jednoduchost užívání a údržby. (bez jakékoli elektroniky)  Slouží k lokálnímu odsávání a k čištění odsávané vzdušniny. Vyčištěný vzduch se vrací zpět na pracoviště.  Zařízení tak zajišťuje vytvoření vyhovujícího pracovního prostředí bez energetických ztrát.

Původně konstruováno s ohledem na jednoduchost a dlouhodobou životnost v náročném nepřetržitém průmyslovém provozu. Boční strany jsou otevřené a v případě odsávání výbušných prachů nehrozí tlaková exploze. Lze objednat speciální antistatické patrony, nebo patrony dle druhu odsávaných zplodin. 

Jednoduchý průmyslový odsavač od svařování JPO obsahuje jednu filtrační patronu pro třídy filtrace H11 (EU10) a sorpční textilii ve výdechových mřížkách.  Dlouhá životnost filtrační patrony. 

 

patronovyjpo1200

Mobilní odsavač JPO 1200 je skříňové konstrukce. Je umístěn na otočných pojezdových kolečkách (dvě volná, dvě s brzdou) a v přední části opatřen madlem pro usnadnění manipulace.

Vzduch je nasáván, pomocí odsávacího ramene nebo pevného potrubí, otvorem v horní části skříně. Vzduch prochází nejprve tlumící komorou, kde dochází ke snížení hlučnosti na sání zařízení. Vyčištění procházející vzdušniny zajišťuje filtrační patrona, umístěná ve skříni odsavače. Pro záchyt prachů jsou ve výdechových mřížkách zařízení osazeny sorpční filtry. Vyčištěný vzduch vystupuje oběma bočními stěnami skříně. Velká plocha výdechových mřížek způsobuje maximální zpomalení rychlosti vystupujícího vzduchu, čímž je minimalizováno víření prachu v okolí zařízení a snížena hlučnost na výdechu.

Odsavač je vybaven radiálním středotlakým ventilátorem, poháněným třífázovým elektromotorem. (Na zvláštní požadavek je možno dodat i motor jednofázový).
K odsavači je standardně dodáván motorový spouštěč a 5-ti žilový kabel v délce 5 m zakončený vidlicí.

Odsavač JPO – popis a základní rozměry

odsavac-jpo-popis-a-zakladni-rozmery

Základní technické údaje

tab-1-zakladni-technicke-udaje-odsavacu-jpo-1200

 

Pozor! Lze také objednat odsavač s výkonnějším motorem o výkonu 2000m3/h a tlakem sání cca 1550Pa - JPO 2000

 

Obsluha a údržba

Odsavač se uloží na vodorovnou zpevněnou podlahu, co nejblíže odsávanému místu. Na přírubu sání odsavače se 8-mi šrouby M8 přišroubuje odsávací rameno nebo odsávací potrubí. Pomocí přiloženého kabelu svidlicí se zařízení připojí k síti.

Obsluha odsavače spočívá ve vypínání a zapínání zařízení tlačítky motorového spouštěče.

JPO je určen pro práci v prostředí bez nebezpečí výbuchu při teplotách okolí –20 do + 60 ̊C.

 

Během provozu je nutno sledovat stav filtrační patrony – buď vizuálně nebo s použitím diferenčního manostatu, který je možno dodat jako příslušenství. Filtry se postupně zanášejí, vzrůstá jejich tlaková ztráta a snižuje se sací výkon zařízení. (Funkčnost filtru lze také snadno rozpoznat ztrátou tlaku odsávání u odsávací hubice) 

Po zanesení je nutno filtrační patronu demontovat a opatrně vyčistit profoukáním tlakovým vzduchem ve směru zevnitř ven (!! NESMÍ DOJÍT K MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ !! ) Při poškození patrony nebo po uplynutí doby její životnosti ( v náročném provozu cca 1 až 2 roky – dle intenzity svařování ) je nutno objednat patronu novou. Cena patrony je kolem 5.000,- Kč, ale při pravidelné údržbě ji není nutné měnit příliš často. Sorpční textilii ve výdechových mřížkách doporučujeme vyměňovat při každém čištění filtrační patrony.

JPO 1200 je vhodný pro odsávání od svařování v náročném nepřetržitém provozu

 

JPO – funkce, příslušenství

jpo-funkce-prislusenstvi
Dodávání, doprava a skladování

Odsavače JPO 1200 se dodávají v nevratných obalech, dopravují se v běžných dopravních prostředcích. Skladují se v suchých krytých prostorách.

Součástí odsavače není odsávací rameno. To je nutno objednat samostatně. (často se odsavač napojuje na  potrubní rozvod bez použití ramen)


Jednoduchý průmyslový odsavač od svařování s výkonem 1200m3/h

 

Detail podvozku mobilního odsavače od svařování


Sklad mobilních odsavačů od svařování JPO


JPO 2000 – mobilní odsavač od svařování se dvěma odsávacími rameny