Patronové odsavače POC 20/30-JET

Průmyslový filtroventilační systém patronový – POC 20/30 JET

Průmyslové odsavače patronové POC 20/30-JET jsou jednou z variant modulového systému odsavačů POC. Díky velkému výběru filtračních patron, dokáže splnit i ty nejnáročnější požadavky na odsávání z různých zdrojů znečistění, ať se jedná o prach kovový, nekovový nebo různé druhy mlhovin či dýmů, které vznikají při sváření, laserovém a plazmovém řezání apod.. Modulový filtrační systém byl vyvinut tak, aby obstál na pracovištích s velkým prachovým zatížením. S druhým stupněm filtrace lze odsávat i těkavé látky jako aceton, etanol nebo různé chemikálie např. chlorovodík, oxid siřičitý, nebo těkavé organické látky (VOC).

 

Odsavače se většinou kompletují ze čtyř hlavních částí:

  • zásobník prachu (podstavec s výsypkou)
  • filtrační komora s patronovými filtry
  • komora automatického ofuku
  • ventilátorová komora s krytem

Odsavač v provedení POC 20-JET a POC 30-JET se dvěma filtračními patronami sestává pouze z výše uvedených hlavních částí.

Odsavač v provedení POC 30-JET se čtyřmi filtračními patronami (větší plocha filtru a výkon filtrace) má zdvojené zásobníky prachu (dva vedle sebe = 4 patrony), filtrační komory a komory ofuku. Tyto části jsou napojeny na jednu ventilátorovou komoru pomocí přechodového dílu.

Odsavače POC 20/30-JET základní části, rozměry:

POC se dvěma filtračními patronami


POC s devíti filtračními patronami (nejprodávanější varianta)

 

Zásobník se skládá z podstavce a válcové výsypky. Výsypka je k podstavci těsně upnuta pomocí čtyř rychlouzávěrů. Pro usnadnění manipulace je výsypka opatřena madly a třemi pojezdovými kolečky.

Filtrační komora je osazena dvěma patronovými filtry. Filtry je možno dodat v několika provedeních podle typu zachycovaných prachů. Před objednávkou těchto odsavačů je třeba se spojit s výrobcem zařízení a individuálně vytypovat vhodný druh filtračních patron.


Komora ofuku slouží k zajištění pulsního čištění filtračních patron. V zadní části komory (na straně sání) je namontován zásobník systému čištění filtrů opatřený pulsními ventily. Ventily se uvádí do provozu pomocí elektrického impulsu na základě nastavené tlakové ztráty nebo dle časového nastavení. Vzduch pro čištění filtrů je veden do trysek, které střídavě proplachují jednotlivé filtrační patrony.


Ventilátorová komora je osazena radiálním středotlakým ventilátorem. Pro pohon ventilátoru je použít asynchronní jednootáčkový přírubový elektromotor. Použitý ventilátor určuje technické parametry odsavače.
Ventilátorová komora je vylepena hlukově izolační hmotou a zepředu opatřena odnímatelným víkem, které umožňuje snadný přístup pro kontrolu ventilátoru.
Pro výdech přefiltrovaného vzduchu z odsavače slouží kryt s výdechovou mřížkou nebo přechodový kryt, který umožňuje napojení výfukového potrubí.

Ovládání chodu zařízení je prováděno řídící elektronickou jednotkou. Tato je na základě dohody se zákazníkem buď již od výrobce namontovaná na skříni odsavače, nebo je dodávaná samostatně.

FUNKCE
Znečištěný vzduch přiváděný odsávacím potrubím nebo pomocí odsávacího ramene, prochází nejprve filtrační komorou s patronovým filtrem, který zachycuje unášené nečistoty. Poté je vzdušina vedena přes ventilátorovou komoru na výtlak.

Přefiltrovaný vzduch je možno přes kryt s mřížkami vypouštět zpět do odsávaného prostoru nebo odvést vzduchotechnickým potrubím napojeným na kryt s nátrubkem mimo halu.
Zařízení je opatřeno automatickým čištěním filtračních patron, které se provádí na základě předvolené tlakové ztráty filtrů dle časového nastavení.

POUŽITÍ
Odsavače POC 20/30 – JET jsou určeny pro práci vprostředí bez nebezpečí výbuchu, nebo v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu dle ČSN EN 13237 (dříve ZÓNA 2), při teplotách okolí od – 20 do + 60 oC. Teplota odsávané vzdušiny nesmí překročit 90 oC.

Odsavače se většinou umísťují uvnitř budov.
V případě požadavku zákazníka na umístění odsavače ve venkovním prostředí musí být toto uvedeno v objednávce a odsavač musí být opatřen speciální povrchovou ochranou, odsavač musí být ustaven pod přístřeškem, který zajišťuje jejich ochranu proti přímému působení povětrnostních vlivů.

Odsavače POC 20/30 – JET jsou určeny pro odsávání kovových i nekovových prachů, drobných částic a aerosolů. Jsou vhodné např. pro odsávání od svařování, odsávání při laserovém řezání plastů, odsávání od plazmového řezání, odsávání grafitu, tonerů, azbestu, cukru, tabáku, mléčného prášku apod., pro odsávání chemikálií ( aceton, benzin, ethanol, konc.chlorovodík atd.).
Možnost použití odsavačů POC 20/30 – JET doporučujeme, pro vytipování vhodných filtrů, konzultovat s dodavatelem či výrobcem zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní rozměry viz. tech. obrázek v úvodu této stránky.

Charakteristiky odsavačů POC 20/30 – JET v čistém stavu bez připojených vzduchovodů.

poc-2030zakladnirozmery

Tabulka 1 – Technické údaje odsavačů POC 20/30 – JET

*Komory odsavače jsou vyrobeny z plechu tl. 1,5mm

Odsavače se dodávají v nevratných obalech, ve smontovaném stavu. Odsavače se přepravují v horizontální poloze (naležato). Doprava se provádí v krytých dopravních prostředcích. Odsavače je třeba skladovat v suchých krytých prostorách, zabezpečených proti přímému působení povětrnostních vlivů.


POC 30-JET 4 velké patrony

Jedná se o zdvojenou filtrační komoru s jedním ventilátorem (označujeme C2M) díky tomu má dvojnásobnou filtrační plochu a kapacitu zásobníku.