Plynné škodliviny – zápachy


Pro odloučení plynných škodlivin a zápachů je nutno využít aktivní uhlí v podobě sorpčních filtračních vložek VS, které jsou určeny pro filtry pro vložkové filtry vzduchu s pro skříně II. stupně filtrace pro odsavače POC.  Skříň II.stupně filtrace je opatřena vedením, do kterého se vsunují 4 Ks filtračních vložek.