Velkoplošná vyústka – tlumič hluku

Pro usměrnění proudu vzduchu, vycházejícího z odsavače, je možno na kryt s nátrubkem ( K1 ) nasadit velkoplošnou vyústku. Vyústka slouží zároveň jako tlumič hluku.

Vyrábíme dva základní rozměry velkoplošných vyůstek:
Výustka velkoploš.POC 14/20/30 9.00kg
Výustka velkoploš.POC 6/9 6.00kg
V případě potřeby vyrobíme velkoplošnou vyústku i pro POC 40/60


Náčrtek = vyústka pro POC 14/20