Filtrační systém FM-12

Tento typ zařízení řadíme mezi velké průmyslové filtrační jednotky. V označení FM jsou bez ventilátoru (určené k napojení na centrální odsávání) a v označení FMV jsou dodávány jako kompletní filtro-ventilační systém společně s externím ventilátorem.

FM-12 je patronový filtrační systém s kapacitou 12.000 m³/hodpatronovy-filtr-fm12

Jednotky FM a FMV díky typizované patronové filtraci s velkým výběrem filtračních patron od různých výrobců, dokáží splnit i ty nejnáročnější požadavky na odsávání z různých zdrojů znečistění, ať se jedná o prach kovový, nekovový, různé druhy mlhovin či dýmů, které vznikají nejen v automobilovém průmyslu, při sváření, při laserovém, nebo plazmovém řezání, apod.

Všechny filtrační jednotky FM mají ovládací jednotkou řízený automatický ofuk patron, který slouží k zajištění pulsního čištění. V boční části  jsou namontovány zásobníky systému čištění filtrů opatřené pulsními ventily. Ventily se uvádí do provozu pomocí elektrického impulsu na základě časového nastavení nebo dle nastavené tlakové ztráty. Vzduch pro čištění filtrů je veden do trysek, které střídavě proplachují jednotlivé filtrační patrony a tím je zajištěn nepřetržitý chod filtru.


Patronový filtr FM12 se skládá ze tří základních částí:

1) výsypky na zachycený prach
2) filtrační komory s patronami
3) komory ofuku
• na přání lze dodat s externím ventilátorem jako systém FMV, v případě potřeby lze také dodat skříň druhého stupně filtrace pro nejvyšší stupně filtrace, např. plynů.


*Komory odsavače jsou vyrobeny z plechu tl. 3 mm


Ve filtrační komoře je namontováno 12 ks filtračních patron o celkové filtrační ploše cca 180 m2. Filtrační patrony lze dodat v několika provedeních – dle typu zachycovaných prachů. Čištění filtračních patron je prováděno zpětným proplachem tlakovým vzduchem za provozu zařízení, dle nastaveného časového intervalu nebo tlakové ztráty. Ovládání chodu zařízení je zajištěno řídící elektronickou jednotkou. K filtru může být dodán i odsávací ventilátor s vyhovujícími parametry a skříň II.stupně filtrace.

Filtr FM12 je určen pro odsávání kovových i nekovových prachů, drobných částic a zplodin od svařování. Může být umístěn ve vnitřním nebo venkovním prostředí – dle prostorových možností. Filtr je možné napojit na centrální odsávací potrubí nebo může být dodán včetně odsávacího ventilátoru s následujícími parametry: Q=12.000 m 3 /hod, p=3.900 Pa, U=3×400/230V.

Doporučený objemový průtok vzduchu . . . . . . . . . . . . . 12.000 m3 /hod
Poč.tlaková ztráta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cca 350 Pa (dle druhu filtračních patron)
Provozní tlaková ztráta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cca 1500 Pa (dle typu zachycovaných prachů)
Celková filtrační plocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 m2

Základní rozměry
Půdorys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 x 1800 mm
Výška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2950 mm
Průřez sání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø560 mm
Výdechový otvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø560 mm
Objem zásobníku prachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 l

Velikosti sacího, výdechového potrubí a provedení výsypky lze po dohodě upravit dle požadavků zákazníka.


DODÁNÍ

Filtry FM 12 jsou dodávány ve dvou částech ( 1 – podstavec, 2 – filtrační a ofuková komora), které je nutno pomocí přiložené šrouboviny smontovat do jednoho celku. Díly se dodávají připevněné na přepravní paletě, opatřené ochrannou PE fólií. Dopravují a skladují se ve svislé poloze.FMV-12 v úpravě pro venkovní prostředí se speciálním lakem a zakrytovaným externím ventilátorem. Odsávací zařízení bude stát na střeše a výsypka bude svedena potrubím do kontejneru skrze střechu.  (foceno ve fázi závěrečného testování před dodáním)