Filtrační patrony

Filtrační patrony dodáváme v několika provedeních podle typu zachycovaných částic.

Zařízení Rozměr patrony Typ/odsávaný prach obj.č.
POC 9 – JET

 

 

D225/600 broušení, svařování 512251
D225/600 antistatické 512679
D225/600 grafit 514576
JPO, BSPO

 

D445/660 broušení, svařování 6850646
D445/660 antistatické 6850656
POC 20-JET -9x patrony

POC 30-JET -9x patrony

 

 

D145/1000 broušení, svařování 512237
D145/1000 antistatické 512238
D145/1000 laser, plazma 514127
D145/1000 grafit 512239
POC 20-JET -2x patrony

POC 30-JET -2x patrony

POC 40-JET

 

D325/1000 broušení, svařování 511690
D325/1000 antistatické 511647
D325/1000 laser, plazma 514318
D325/1000 grafit 511714
POC 60-JET, FMV-6

FM-12, FM-16

D325/1200 broušení, svařování 514350
D325/1200 antistatické 514586

 


Jak objednat:

Ideálně emailem: sicova@vzduchotechnik.cz  nebo v případě nejasností telefonicky: Jitka Šicová+  420 488 881 067,   +420 724 312 865   


NÁVOD

NA UVEDENÍ ODSAVAČŮ S PATRONOVÝMI FILTRY DO  PROVOZU

NA VÝMĚNU NOVÝCH FILTRAČNÍCH PATRON

 Odsavače osazené patronovými filtry jsou určeny pro odsávání z tzv. „těžkého prostředí“ – např. odsávání, od plazmové technologie, termického stříkání apod. Před uvedením do provozu je třeba tyto patrony zaprášit přípravkem Precon-W.

 Co je Precon-W ?
Precon-W je suchá prachová substance, chemicky inertní a bílé barvy. Střední velikost zrn je cca 10 nm.

K čemu slouží Precon W ?
Zaprášení slouží coby oddělující vrstva mezi filtrační patronou a zachyceným prachovým koláčem / zachycenými nečistotami /. Prášek zabraňuje zasekání prachových částic do struktury filtrační patrony. Slouží jako „mazivo“ mezi prachovými částicemi a zabraňuje zkornatění prachové vrstvy, čímž umožňuje její snadné čištění.

Precon-W uzavírá otevřené póry filtrační patrony a zabraňuje průchodu prachových částic dovnitř a tím

prodlužuje životnost filtračního média.

Jak se aplikuje Precon-W ?

Konkrétní způsob aplikace prášku Precon-W závisí na použitém odsávacím zařízení a druhu filtračních patron. Uvedený návod je pouze všeobecný a je ho nutno upřesnit pro konkrétní dodávané zařízení.

Uvedené hodnoty platí pro POC 9 – JET , POC 20/30 JET a sestavy modulů CxM

  1. Nejprve uvedeme do provozu zařízení bez nánosu prachu.
  1. Poté začneme se zapráškováním patron. Při vypnutém regeneračním zařízení – uzavřený stlačený vzduch

necháme předepsané množství prášku (cca 10 g/m2 filtrační plochy = 0,3 kg na 2 filtrační patrony D 325/1000 )

pomalu strhávat do sacího potrubí. Zároveň se sleduje diferenciální tlak, který by měl stoupnout na

předepsanou hodnotu tlakové ztráty – cca 1500Pa – dle druhu odsavače.

  1.  Nyní se může začít odsávat prach – při stále uzavřeném přívodu stlačeného vzduchu do tlakové nádoby

        odsavače – od technologického zařízení (svařovacího aut., pálícího stolu apod. ) Zařízení by mělo být

v provozu tak dlouho bez regenerace, dokud se nedosáhne předepsaného diferenciálního tlaku

( cca 1500 až 1700 Pa – dle druhu odsavače).

  1. Poté se 2x provede  „šetrná regenerace (ofuk ) filtračních patron – stačeným vzduchem cca 0,4 – 0,5 MPa  a to

tak, aby diferenciální tlak neklesl pod hodnotu uvedenou v bodě 2 ( cca 1500 Pa ).

  1. Nyní je možné otevřít přívod stlačeného vzduchu a zařízení uvést do běžného / pracovního /

v průběhu chodu odsávacího zařízení je možné – dle dodaného manuálu – upravit časové nastavení

v ovládací skříni pravidelných intervalů automatického ofukování filtračních patron.

Tímto je zařízení připraveno k provozu.

Pozn. :

U nového zařízení – odsavačů – POC 9 – JET , POC 20/30 JET a sestavy modulů CxM  jsou patrony již „zaprášeny“ – bod 1- 2 – výrobcem.

Při uvedení nového zařízení do chodu, se prosím řiďte pokyny v bodech 3,4,5.    

Při výměně nových filtračních patron je třeba provést  zaprášení práškem

Precon-W, který je součástí dodávky nových filtračních patron.

Zaprášení se provede dle bodů 1 – 5.