Patronový odsavač POC 9-JET

Průmyslový odsavač POC-9 JET je nejmenší patronový odsavač v řadě POC. Díky velkému výběru filtračních patron dokáže splnit i ty nejnáročnější požadavky na odsávání z různých zdrojů znečistění, ať se jedná o prach kovový, nekovový nebo různé druhy mlhovin či dýmů, které vznikají při sváření, laserovém a plazmovém řezání apod.. Modulový filtrační systém byl vyvinut tak, aby obstál na pracovištích s velkým prachovým zatížením. S druhým stupněm filtrace lze odsávat i těkavé látky jako aceton, etanol nebo různé chemikálie např. chlorovodík, oxid siřičitý, nebo těkavé organické látky (VOC).

Odsavače se kompletují ze čtyř hlavních částí:

Zásobník prachu: válcová výsypka, pryžové těsnění k výsypce, rychloupínače výsypky, otočná pojezdová kolečka, flexibilní hadice mezi podstavec a výsypku

Filtrační komora: patronový filtr, upínače patrony, difuzér, sací koš, pomocný prášek na patrony, pryžové těsnění pod odnímatelné víko filtrační komory, koleno D125, sací hrdlo D125

Komora ofuku: zásobník tlakového vzduchu, pneumatické ventily, filtr tlakového vzduchu, pryžové těsnění pod odnímatelné víko komory ofuku, řídící jednotka

Ventilátorová komora: elektromotor, oběžné kolo ventilátoru, spirální skříň ventilátoru, pryžové těsnění pod odnímatelné víko ventilátorové komory, tlumící výplň ventilátorové skříní


Odsavač POC 9 JET, základní části, rozměry

odsavacpoc9jet-zakladnicastirozmery

Zásobník prachu se skládá z podstavce a válcové výsypky. Výsypka je k podstavci těsně upnuta pomocí rychloupínačů. Pro usnadnění manipulace je výsypka opatřena madly a třemi pojezdovými kolečky.
Filtrační komora je osazena dvěma patronovými filtry. Filtry je možno dodat v několika provedeních podle typu zachycovaných prachů. Před objednávkou těchto odsavačů je třeba se s námi poradit a individuálně vytipovat vhodný druh filtračních patron.


Komora ofuku slouží k zajištění pulsního čištění filtračních patron. V zadní části komory ( na straně sání ) je namontován zásobník tlakového vzduchu opatřený pulsními ventily. Ventily se uvádí do provozu pomocí elektrického impulsu na základě nastavené tlakové ztráty filtrů nebo dle časového nastavení. Tlakový vzduch je veden do trysek, které střídavě proplachují jednotlivé filtrační patrony.


Ventilátorová komora je osazena radiálním středotlakým ventilátorem. Pro pohon ventilátoru je použit asynchronní třífázový jednootáčkový přírubový elektromotor. (Možnost použití frekvenčního měniče pro plynulou regulaci otáček) Použitý ventilátor určuje technické parametry odsavače.
Ventilátorová komora je vylepena hlukově izolační hmotou a zepředu opatřena odnímatelným víkem, které umožňuje snadný přístup pro kontrolu ventilátoru.

Pro výdech přefiltrovaného vzduchu z odsavače slouží kryt s výdechem.
Ovládaní chodu zařízení je prováděno řídící elektronickou jednotkou. Tato je na základě dohody se zákazníkem buď již od výrobce namontována na skříni, nebo je dodávána samostatně.

Funkce:
Znečištěný vzduch, přiváděný odsávacím potrubím, nebo pomocí odsávacího ramene, prochází nejprve filtrační komorou a patronovým filtrem, který zachycuje unášené nečistoty. Poté je vzdušina vedena přes ventilátorovou komoru na výtlak.
Přefiltrovaný vzduch je možno přes výdech vypouštět zpět do odsávaného prostoru nebo odvést vzduchotechnickým potrubím napojeným na kryt s nátrubkem mimo halu.

Zařízení je opatřeno automatickým čištěním filtračních patron, které se provádí na základě předvolené tlakové ztráty filtrů nebo časového nastavení.

Použití:Odsavač POC 9 JET je určen pro práci v prostředí bez nebezpečí výbuchu, nebo v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu s klasifikací ZONA 2 dle ČSN 33 2320, při teplotách okolí -20°C do +60°C. Teplota odsávané vzdušiny nesmí překročit +90°C.
Odsavače se umisťují uvnitř budov nebo alespoň pod přístřeškem, který zajišťuje jejich ochranu proti přímému působení povětrnostních vlivů.

Odsavač POC 9 JET je určen pro odsávaní kovových i nekovových prachů, drobných částic a aerosolů. Jsou vhodné např. pro odsávání od svařování, odsávání při laserovém řezání plastů, odsávání od plazmového řezání, odsávání grafitu, uhelnatého prachu, tonerů, azbestu, cukru, tabáku, mléčného prášku, apod., pro odsávání chemikálií (aceton, benzín, ethanol, konc. chlorovodík atd. ).

Možnost použití odsavače POC 9 JET doporučujeme, pro vytipování vhodných filtrů, konzultovat s dodavatelem či výrobcem zařízení.

Technické údaje:Charakteristiky odsavače POC 9 JET v čistém stavu bez připojených vzduchovodů s frekvenčním měničem

charakteristikyodsavacepoc9jet

Technické údaje odsavače POC 9 JET

tabulka-1technickeudajeodsavace-poc9jet
*Komory odsavače jsou vyrobeny z plechu tl. 1,5mm

Dodávání, doprava a skladování:
Odsavač se dodává v nevratných obalech, ve smontovaném stavu. Doprava se provádí v krytých dopravních prostředcích. S každým odsavačem je dodáváno osvědčení o kompletnosti a jakosti výrobku, včetně zprávy o dílčí revizi elektroinstalace odsavače. Skladování se provádí v suchých, krytých prostorách zabezpečených proti účinkům povětrnostních vlivů.

Průmyslový filtrační systém POC 9 JET připraven k expedici