Skříň II. Stupně filtrace

V případě požadavku na záchyt velmi jemných prachových částic nebo na záchyt plynných příměsí z odsávané vzdušiny je vhodné jako součást odsavače zařadit skříň II. Stupně filtrace ( D ). Druhý stupeň filtrace se řadí před nebo za ventilátorovou komoru.


Skříň II.stupně filtrace je opatřena vedením, do kterého se vsunují 4 Ks filtračních vložek o rozměru 610 x 610 x 50 mm (platí pro POC 14,20,30). Snadná výměna filtračních vložek je umožněna pomocí odnímatelného předního víka skříně, namontovaného čtyřmi kusy šroubů M8 s půlkulovou hlavou a vnitřním šestihranem velikosti 5 mm; pod víkem je nalepeno těsnění.


2. stupeň filtrace pro POC 6/9 se dvěma filtračními vložkami

Skříň II.stupně filtrace se dodává ve třech provedeních, lišících se druhem použitých filtračních vložek:
• D1 – se sorpčními vložkami VS ( pro záchyt plynných škodlivin)
• D2 – s vložkami VTA na bázi syntetických mikrovláken (třída filtrace EU 10)
• D3 – s vložkami VUA na bázi skelných mikrovláken (třída filtrace EU 11)

 


Skříň se čtyřmi filtračními vložkami

Standartně jsou nejčastěji dodávány tyto filtrační vložky:
• filtrační vložka pro II.stupeň filtrace D1 – VS1 …………. obj.č.340 498
• filtrační vložka pro II.stupeň filtrace D2 – VTA ………… obj.č.334 939
• filtrační vložka pro II.stupeň filtrace D3 – VUA ………… obj.č.334 938