Vložkové Filtry Vzduchu


Vložkové Filtry FVS (1500 m³/hod na jednu komoru, modulární provedení)


Vložkové filtry FVB a FVC (modulární systém filtračních skříní, FVB s bočním a FVC čelním výsuvem vložek)


Vložky pro filtry FVB, FVC – odlučované škodliviny, typické příklady použití

Uvnitř filtrů FVB a FVC jsou rozměrově stejné vložky jako pro filtrační jednotky POC, před-filtry a skříně druhé filtrace.

Typ filtrační vložky Odlučované škodliviny, typické příklady použití
VBA – účinné pro vláknitý prach, pro částice větší než 10 µm
– použití pro systémy s nejnižšími požadavky na filtraci; jako první stupeň filtrace, větrání v těžkých provozech, v textilních provozech; jako ochrana výměníků, zvlhčovačů a ventilačních systémů apod.
VCK 62

VFT 4

– účinné proti pylům a zvířeným prachům
-vhodné jako první stupeň filtrace u vícestupňových zařízení; odvětrávání průmyslových podniků, v dopravních prostředcích, garážích, obchodních domech apod.
VFT 7 – účinné proti bakteriím, výtrusům
– použité ve větrácích a klimatizačních zařízeních pro laboratoře, nemocniční pokoje, kancelářské budovy, divadla, telefonní ústředny, výrobny potravin, dílny přesné mechaniky a optiky, rozhlasová a televizní studia, přívod vzduchu do stříkacích boxů apod.
VFT 9 – účinné proti sazím, olejové mlze, tabákovému kouři, kouři z technologických procesů
-použití jako druhý stupeň filtrace u klimatizačních zařízení pro operační sály, výzkumné zkušebny a laboratoře, provozy chemické a farmaceutické výrobny, sterilizační pracoviště apod.
VTA

VUA

– účinné proti všem druhům prachů a aerosolů.
– použití ve speciálních optických, elektronických a biologických laboratořích, na operačních sálech, dodávka vzduchu pro jaderné elektrárny apod.
VS 1

 

– sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje organická rozpouštědla a obtěžující zápachy – aceton, acetát, benzen, benzín, butyl-acetát dichloretan, etylacetát, freony, toluen, xylen apod. cigaretový kouř, tělové, potravinářské, nemocniční, kuchyňské a jateční pachy
VS 2 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje kyselé plyny a páry  ( SO2 , NOX , HCI , H2S , CI2 apod. )
VS3 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje zásadité plyny a páry ( NH3 , R-NH2 /aminy/, aminosloučeniny )
VS4 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje formaldehydové páry ( HCOH )
VS 5 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje páry a rtuti
KS 2

KS 3

– sorpční vložka s náplní skelných vláken progresivně zhuštěných, elastických, s vysokou hromaditelností barvy
– pro použití v lakovnách

Klasický vložkový filtr FVB v akci (2ks filtračních vložek) – vedle vidíme průmyslový radiální ventilátor PV