Filtrační vložky


Dodáváme celou škálu filtračních vložek – od hrubé filtrace primárního vzduchu až po odloučení aerosolů a pachů ve filtračních systémech pro laboratoře, počítačové sály apod. (třídy filtrace od EU 2 až po EU 11). Do filtračních skříní z ocelového pozinkovaného plechu mohou být vkládány 2 až 16 kusů filtračních vložek rozměru 610×610 mm o síle 25 či 50 mm. Filtry jsou určeny k zabudování do vzduchovodů a slouží k filtraci atmosférického vzduchu od prašných a plynných příměsí a par. Třída filtrace, odlučivost i objemový průtok vzduchu jsou dány typem použitých filtračních vložek. Filtry vyráběné naší firmou jsou určeny pro objemový průtok vzduchu od 500 do 50000 m/hod. Jednotlivé filtrace lze řadit do sestav vedle sebe a nad sebe a tak vytvářet filtrační jednotky pro libovolné požadované průtočné množství vzduchu. Třída filtrace, odlučivost i objemový průtok vzduchu jednotlivých filtračních zařízení jsou určeny použitými filtračními vložkami. Konstrukce filtrů umožňuje vkládání různých druhů filtračních vložek – jeden typ filtru pak může být použit buď jako před-filtr nebo pro první či druhý stupeň filtrace. Zatřídění vyráběných filtrů a dodávaných filtračních vložek dle oblastí použití a odlučivostí.

 

Vložky pro filtry FVB, FVC – odlučované škodliviny, typické příklady použití
Typ filtrační vložky Odlučované škodliviny, typické příklady použití
VBA – účinné pro vláknitý prach, pro částice větší než 10 µm
– použití pro systémy s nejnižšími požadavky na filtraci; jako první stupeň filtrace, větrání v těžkých provozech, v textilních provozech; jako ochrana výměníků, zvlhčovačů a ventilačních systémů apod.
VCK 62

VFT 4

– účinné proti pylům a zvířeným prachům
-vhodné jako první stupeň filtrace u vícestupňových zařízení; odvětrávání průmyslových podniků, v dopravních prostředcích, garážích, obchodních domech apod.
VFT 7 – účinné proti bakteriím, výtrusům
– použité ve větrácích a klimatizačních zařízeních pro laboratoře, nemocniční pokoje, kancelářské budovy, divadla, telefonní ústředny, výrobny potravin, dílny přesné mechaniky a optiky, rozhlasová a televizní studia, přívod vzduchu do stříkacích boxů apod.
VFT 9 – účinné proti sazím, olejové mlze, tabákovému kouři, kouři z technologických procesů
-použití jako druhý stupeň filtrace u klimatizačních zařízení pro operační sály, výzkumné zkušebny a laboratoře, provozy chemické a farmaceutické výrobny, sterilizační pracoviště apod.
VTA

VUA

– účinné proti všem druhům prachů a aerosolů.
– použití ve speciálních optických, elektronických a biologických laboratořích, na operačních sálech, dodávka vzduchu pro jaderné elektrárny apod.
VS 1

 

– sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje organická rozpouštědla a obtěžující zápachy – aceton, acetát, benzen, benzín, butyl-acetát dichloretan, etylacetát, freony, toluen, xylen apod. cigaretový kouř, tělové, potravinářské, nemocniční, kuchyňské a jateční pachy
VS 2 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje kyselé plyny a páry  ( SO2 , NOX , HCI , H2S , CI2 apod. )
VS3 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje zásadité plyny a páry ( NH3 , R-NH2 /aminy/, aminosloučeniny )
VS4 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje formaldehydové páry ( HCOH )
VS 5 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje páry a rtuti
KS 2

KS 3

– sorpční vložka s náplní skelných vláken progresivně zhuštěných, elastických, s vysokou hromaditelností barvy
– pro použití v lakovnách
VFT polyesterová NT* materiál pro filtrační vložky VFT 4, 7, 9 – třída filtrace F4, F7, F9 záchyt jemných prachů ve větracích systémech
FIRON polyesterová NT materiál pro vložky VBA, VCK 62 – třídy filtrace G2, G3 předfiltry pro záchyt hrubých prachů
SKELNÁ
ROHOŽ
NT ze skelných vláken materiál pro vložky KS2, KS3 – filtry s vysokou hromaditelností barvy, první stupeň filtrace na odtazích ze stříkacích kabin

 

Jak objednat:

Ideálně emailem: sicova@vzduchotechnik.cz  nebo v případě nejasností telefonicky: Jitka Šicová+  420 488 881 067,   +420 724 312 865