Dým ze svařování

Svařování je proces, při kterém vznikají emise kouře, které obsahují složky poškozující zdraví zaměstnanců, proto je nutné zamezit jejich výskytu v dýchací zóně pracovníků.

Zplodiny ze svařování jsou směsicí plynů a kovových polétavých částic vznikajících při svářecích procesech. Dýmy ze svařování mají různorodé složení, v závislosti na použitých materiálech, a obsahují velké množství škodlivin. Složení se mění v závislosti na typu svařování.

Odsávací zařízení pro svařování má za úkol co nejefektivněji zachytit svařovací aerosoly, tak aby se dále nešířili vzduchem. Z tohoto důvodu je nejefektivnější i nejlevnější odsávat v nejbližší možné vzdálenosti od svařování.

V malých svařovnách mimo město se dříve používali jen ventilátory s polohovacím odsávacím ramenem, nyní je vzhledem k ekologii nutné zplodiny ze svařování filtrovat. Pro tento účel se u nás prodávají nejvíce Mobilní odsavače od svařování LIWEX a mobilní patronové odsavače JPO 1200 v kombinaci se svářecím stolem.

Ve větších provozech je výhodnější použít centrální odsávání pomocí průmyslových odsavačů POC, nebo velkých odsavačů FM,  do centrálního odsávání se napojí jak svařovací stoly, tak odsávací ramena.LIWEX se dvěma rameny v akci