Vodní odlučovač prachu VJVO

Vodní odlučovač prachu VJVO je díky modulárnímu systému sestaven, jen z ventilátorové komory a vodního odlučovače. Vhodné v případě, že není třeba využít filtraci odsavače POC společně s vodním odlučovačem VO 20, ale je třeba jen vodní odlučovač. Při aplikaci VJVO je třeba počítat se zvýšením vlhkosti vzduchu o odpařenou vodu v prostoru umístění odsavače (VJVO jsou v některých případech použity jako účinné zvlhčovače vzduchu, např. v textilním průmyslu),  nebo je možné výdech odsavače nasměrovat do venkovního prostoru, dodatečným potrubím.
Pozor jestliže je VJVO umístěn venku, aby v zimním období nezamrzla voda v odlučovači!


obr.1

Odlučovač prachu VJVO se skládá ze těchto 3 hlavních částí:    

  • podstavec (obr.1 – poz.1)
  • vodní odlučovač VO 20 (obr.1 – poz.2)
  • ventilátorová komora POC 14/20/30 (obr.1 – poz.3)
    obr. 2 – vodní odlučovač VO 20 (bez ventilátorové komory a bez podstavce)

Sání zařízení je v přední části vodního odlučovače ve výšce cca 720 mm a má průměr 200 mm. Výdech je nátrubkem D 250 mm v horní části ventilátorové komory.

Prach je zachycován v zásuvce vodního odlučovače. Zásuvka je naplněna vodou a opatřena vodoznakem, na kterém lze při vypnutém zařízení kontrolovat výšku vodní hladiny. Zásuvka je výsuvná do boku na obě strany. Pro zajištění správné funkce zařízení je nutno zásuvku pravidelně odkalovat.

V horní části skříně vodního odlučovače jsou instalovány eliminátory vodní tříště.

Proudění vzduchu vodním odlučovačem zajišťuje ventilátorová jednotka. Jedná se o radiální středotlaký ventilátor poháněný přímo. Typ použitého ventilátoru určuje technické parametry zařízení. Pro minimalizaci vyzařovaného hluku je ventilátorová komora vylepena izolační hmotou.

FUNKCE
Znečištěný vzduch přiváděný na sání odlučovače je pomocí přepážek veden do zásobníku, ve kterém jsou umístěny prvky, jež zajišťují zachycení nečistot ve vodě. Vzduch dále prostupuje eliminátory, kde dojde k odloučení vodní tříště. Nakonec vzdušina prochází skrz ventilátorovou komoru na výdech.

 POUŽITÍ
Odlučovač VJVO se používá pro odsávání lepivých, vlhkých, abrasivních a velmi jemných částic. Vhodné je použití pro záchyt částic ve vodě rozpustných, lze použít i pro záchyt částic nerozpustných, těžších než voda. Zařízení je možné použít jako lapač jisker – např. při odsávání od broušení nebo svařování.

Odlučovač VJVO nelze použít pro odsávání prachů, které tvoří s vodou nebo se vzduchem výbušnou směs.


ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ

Odlučovač prachu VJVO s objemovým průtokem vzduchu 1400 m3/hod se pro objednávku označí: VJVO 14

Další varianty jsou: VJVO 20, VJVO 30.

Je možné objednat speciální úpravu v nerezovém provedení.