Patronové odsavače POC 40/60-JET

Patronové filtroventilační jednotky řady POC 40 a 60 – JET pro velké objemy vzduchu, jsou odsavače 4-té generace (POC).  Jedná se o velice robustní filtrační jednotky modulového typu, umožňující vyhovět širokému spektru požadavků na filtrovaný prach.  Díky velkému výběru filtračních patron, dokáže splnit i ty nejnáročnější požadavky na odsávání z různých zdrojů znečistění, ať se jedná o prach kovový, nekovový nebo různé druhy mlhovin či dýmů, které vznikají při sváření, laserovém a plazmovém řezání apod.. Modulový filtrační systém byl vyvinut tak, aby obstál na pracovištích s velkým prachovým zatížením. S druhým stupněm filtrace lze odsávat i těkavé látky jako aceton, etanol nebo různé chemikálie např. chlorovodík, oxid siřičitý, nebo těkavé organické látky (VOC).


POC 40-JET
Odsavač POC 40-JET je určen pro odsávání jemných kovových i nekovových prachů, drobných částic a aerosolů.
Vyčištěný vzduch vrací zpět na pracoviště. Přispívá tak k zajištění vyhovujícího pracovního prostředí bez
energetických ztrát. V případě potřeby lze v letních měsících nasměrovat výfuk vzduchu do exteriéru.  (pomocí dodatečné klapky a vývodového potrubí)

Odsavač se skládá z následujících částí:
• podstavec
• zásobník prachu
• filtrační komora s výsypkou
• komora ofuku
• ventilátorová komora
• programovatelná řídicí jednotka

Zásobník slouží k usazování zachyceného prachu. Je opatřen upínacím mechanismem, který umožňuje rychlé
demontování zásobníku a jeho zpětné nasazení po vyprázdnění a vyčištění. Filtrační komora je osazena 4 ks filtračních patron o průměru 325 mm. Patrony je možno dodat v několika provedeních, vhodných pro různé druhy zachycovaných nečistot. Filtrační patrony jsou čištěny zpětným proplachem tlakovým vzduchem za provozu zařízení. Čistící mechanismus je namontován v komoře ofuku. Systém čištění filtračních patron je ovládán pomocí programovatelné řídicí jednotky, která je součástí dodávky zařízení, na základě nastaveného časového intervalu nebo nastavené tlakové ztráty. Jendou z hlavních částí odsavače je ventilátorová komora s radiálním středotlakým ventilátorem. Pro pohon je použit třífázový asynchronní jedno-otáčkový elektromotor. Všechny komory odsavače jsou opatřeny demontovatelnými kryty, které umožňují snadný přístup pro kontrolu a servis zařízení.

POC 40-JET v akci při montáži

 

Patronový odsavač POC 60-JET

60 -JET je výkonnější varianta filtroventilační jednotky popsané v horní části této stránky.  Filtrační komora je osazena 6 ks filtračních patron, zvolených dle použití jednotky a má větší rozměry, než POC 40-JET.


POC 60-JET v akci

Nevýbušné provedení
V případě nutnosti, lze jednotku dodat v provedení Ex. Na boku filtrační komory dále lze namontována explosivní klapky, které se v případě exploze deformuje a zplodiny jsou vyvedeny vzniklým otvorem do boku. Ve směru možného výbuchu je nutné zachovat volný prostor bez přístupu osob min. 3 m nebo je možné zplodiny vyvést mimo prostor dílny přes potrubí o průřezu 400×400 z oceli tř.11, tl.2 mm napojené přírubami na přírubu explosivní klapky odsavače. K tomuto odsavači musí být připojeno sací potrubí s takovým průměrem, aby v něm rychlost proudícího vzduchu přesáhla 20 m/s. Dodávaný ventilátor je montován v nevýbušném provedení.

POUŽITÍ
Patronové odsavače POC 60 – JET s úpravou pro odsávání výbušných prachů jsou určeny pro práci v prostředí ZÓNA 2 dle ČSN EN 60079-14 – zařízení odpovídá kategorii výbušnosti II 3G c T4 dle ČSN EN 13463-5.

Odsavače se většinou umisťují uvnitř budovy. V případě umístění ve vnějším prostředí je třeba zajistit, aby nedocházelo k zamrzání odkalovacích filtrů tlakového vzduchu. Odsavače POC 60 – JET jsou určeny pro odsávání a filtraci kovových i nekovových prachů, drobných částic a aerosolů. Jsou vhodné pro použití při odsávání od svařování, odsávání od laserového řezání plastů, odsávání od plazmového řezání, odsávání grafitu, tonerů, azbestu, cukru, tabáku, mléčného prášku apod., pro odsávání chemikálií (aceton, benzin, etanol, apod.).

Možnost použití odsavačů POC 60 – JET doporučujeme, pro vytipování vhodných filtračních patron, konzultovat s dodavatelem či výrobcem zařízení.

*Komory odsavače POC 60-jet jsou vyrobeny z plechu tl. 2mm