Prachové částice z broušení

Broušení je proces, při kterém vznikají nejen emise kouře, ale také jemné a hrubé prachové částice, které obsahují složky poškozující zdraví zaměstnanců, což je nežádoucí, proto je nutné pro provozovny broušení sestavit účinný filtrační systém.

 

V dřívějších dobách se jednoduše napojil odsávací stůl na ventilátor s vývodem ven, nebo přes cyklon, což je v dnešní době nedostačující, proto se často využívají filtrační průmyslové odsavače POC, které je možno postavit za cyklónový separátor, k důkladnému přefiltrování vzduchu. Pro kapsové odsavače POC se v takovýchto případech často využívá filtrů KF1, které jsou vhodné pro odsávání od broušených kovů, broušení dřeva, opracování pryže, odsávání od pískovacích zařízení, prachů od násypek apod..

Pro větší provozovny doporučujeme patronové filtrační odsavače POC-JET , nebo velké patronové filtro-ventilační systémy FMV, (rovněž v kombinaci s cyklónovým odlučovačem) které jsou na jemný nelepivý prach výborné a jsou primárně určené pro odsávání jemných kovových i nekovových prachů, drobných částic a aerosolů. Vyčištěný vzduch se může vracet zpět na pracoviště. Přispívá tak k zajištění vyhovujícího pracovního prostředí bez energetických ztrát. 

Při broušení kamene, nebo obrábění dřeva se jako nejjednodušší řešení používá cyklon (na obrázku níže je cyklon s ventilátorem). V cyklónu dochází vlivem poklesu rychlosti vzduchu k odloučení většiny větších prachových částic. Odloučený prach, nebo piliny padají samovolně do zásobníku ve spodní části zařízení.