CO kryty

Již po mnoho desítek let, stále vyrábíme komponenty pro speciální filtroventilační systémy v krytech civilní obrany. Do dnešní doby, nebyl nikde zkonstruován jednodušší a spolehlivější systém, který by uměl skloubit základní vlastnosti, jako jsou trvanlivost, jednoduchost, odolnost, neobvykle dlouhá životnost a takřka žádná nutná údržba.  Ventilační systém musí fungovat i v případě válečného stavu – tj. v době, kdy není k dispozici elektřina (nebo jen v omezeném množství), takže má minimální nároky na její spotřebu (tj. žádná elektronická čidla, počítačem řízené ovládací jednotky apod.)
Dalo by se říci, že v tomto duchu jsou konstruovány všechny průmyslové odsavače, které vyrábíme.

Pro zadání do výroby je nutno splnit minimální sériový odběr, pro KCO. Detailní informace dodáváme pouze specializovaným firmám na základě projektu.



Speciální ventilátorový agregát TYP 1-1

hmotnost cca. 40 Kg
elektrický pohon: 300 m3/h, 2.000 Pa
ruční pohon: 39 ot/min odpovídá 300 m3/h, 1.800 Pa přetlak


Hrubý prachový filtr HPF 300TYP 2 –1
k hrubé filtraci atmosférického vzduchu
speciální filtrační náplň určená k čištění proudem vody
hmotnost cca. 15 Kg, objem vzduchu 300 až 600 m3/h


Filtr vložkový TYP FVS
kčistění atmosférického vzduchu
integrovaný mechanizmus pro utěsnění
aktuální obr. v provedení 1 x 2
3.000 až 9.000 m3/h, třída filtrace G3


Kyslíkové zařízeníTYP 3 –3
určeny k doplňování kyslíku do uzavřeného okruhu při regeneračním provozu
provedení i jako TYP 3 –2, poloviční zařízení
Obsah 6 lahví cca. 30 m2


Tlakový uzávěr s kovovou membránou TYP 5 –4
k zachycení tlakové vlny
kovová membrána pro uzavření systému, montáž ve svislé poloze
hmotnost cca. 115 Kg, objem vzduchu 300 až max. 1.300 m3/h


Plynotěsná klapkaTYP 5 –6
k plynotěsnému uzavření potrubí nebo k regulaci množství vzduchu při filtroventilaci
plynotěsný uzávěr na otočení 270°, hmotnost cca. 5 Kg


Měřič prošlého vzduchu TYP 7 –3
k měření filtrovaného vzduchu uvnitř potrubí
měření v obou směrech, hodnoty 100, 200 a 300 m2/h


Sací tvarovka ventilátoru TYP 3439
k připojení na sání ventilátoru (např. TYP 1-1)
A –nasávání z atmosféry, B –nasávání pro uzavřený okruh
hmotnost cca. 7 Kg


Plynotěsné manžetové spoje TYP 20–2 –7
určeny k plynotěsnému propojení potrubí, filtrů apod.
možno použít jako dilatační spoje, od ø 100 ÷355 mm


Propojení baterie JPF 300TYP JPF 300
ukázka propojení baterie JPF 300 nebo KF 300
JPF –jemný prachový filtr
KF –kolektivní prachový filtr