Stůl pro svařování krytý WELBOX

Stůl pro svařování je určen jako vybavení svařoven, zámečnických dílen, výrobních hal a je určen ke svařování drobných svařenců. Kombinací stolu s odsávacím ventilátorem nebo odsavačem od svařování vznikne vhodné pracoviště pro svářeče. Pevné odpady od svařování jsou zachycovány v zásuvce stolu a plynné jsou odváděny potrubím nebo flexibilní hadicí do filtru odsavače nebo s pomocí ventilátoru ven z prostoru dílny.

stul-pro-svarovani-krytywelbox

Stůl pro svařování je samonosné konstrukce z ocelového plechu. Pracovní plocha stolu je tvořena ocelovými pláty a litinovými rošty, pod kterými je umístěna zásuvka na odpad a okuje ze svařování. Zásuvka při naplnění vodou tvoří zároveň nádobu na odkládání nedopalků elektrod. Nad pracovní plochou je umístěn odsávací box s osvětlením zářivkou 30W/230V. Tento box zároveň slouží jako clona proti světelnému záření vznikajícímu při svařování nebo odlétávajícím částečkám při broušení. Pracovní plocha stolu je 1100×600 mm. Pro případ svařování delších výrobků jsou bočnice boxu odklápěcí. Na stole je umístěn izolovaný stojan pro odkládání svařovacích kleští. Na rámu stolu je přivařený šroub pro druhý pól svářecího agregátu, který umožňuje nasazení kabelového oka nebo skřipce. Stůl je vybaven zásobníkem na elektrody. Stůl se vyrábí v provedení s odsáváním z pravé nebo z levé strany.

Stůl pro svařování se standardně vyrábí v jedné velikosti, hlavní rozměry jsou patrny z obrázku.

Hmotnost svařenců …………………..do 50 kg
Pracovní plocha ………………………0,66 m2
Hmotnost stolu ………………………cca 200 kg

Součástí stolu jsou 2 m kabelu (k osvětlení) ukončeného vidlicí. Stůl se dodává v obalu a je připáskován k podložce. Doprava se uskutečňuje běžnými dopravními prostředky a skladování se provádí v suchých krytých prostorách, kde je zboží zabezpečeno proti působení povětrnostních vlivů a mechanickému poškození.

8. PŘÍKLADY USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

priklady-usporadani-pracovistewelbox

Odsávání od svařování je možno zajistit pomocí odsávacích závěsných ventilátorů, nebo ventilátoru LIVENT. Hubice umístěná na pohyblivém rameni se nastaví tak, aby účinek byl co nejvyšší.

Není-li vybudováno centrální odváděcí potrubí, je možno použít odsavače od svařování LIWEX, JPO, nebo POC. Hubice umístěná na pohyblivém rameni se opět nastaví tak, aby účinek byl co nejvyšší. Odsavač je vybaven vlastním ventilátorem s účinnou filtrací.