Filtrační vložky na míru

Kromě dodávek filtračních vložek standardních rozměrů, vyrábíme filtrační vložky na míru, dle požadavků zákazníka.

 

Také zajistíme dodávky pouze nástřihů filtračních materiálů pro náhradní náplně do standardních filtračních vložek, nebo na míru, dle požadavků zákazníka pro repasování filtrů jiných výrobců, nebo starších typů, které již nejsou ve výrobě. Vhodné především pro repasování filtru svépomocí pro maximální úsporu nákladů na provoz. 

Dodáváme i absolutní filtryfiltrační vložky pro všechny typy odsavačů.

Vložky pro filtry FVB, FVC – odlučované škodliviny, typické příklady použití
Typ filtrační vložky Odlučované škodliviny, typické příklady použití
VBA – účinné pro vláknitý prach, pro částice větší než 10 µm
– použití pro systémy s nejnižšími požadavky na filtraci; jako první stupeň filtrace, větrání v těžkých provozech, v textilních provozech; jako ochrana výměníků, zvlhčovačů a ventilačních systémů apod.
VCK 62

VFT 4

– účinné proti pylům a zvířeným prachům
-vhodné jako první stupeň filtrace u vícestupňových zařízení; odvětrávání průmyslových podniků, v dopravních prostředcích, garážích, obchodních domech apod.
VFT 7 – účinné proti bakteriím, výtrusům
– použité ve větrácích a klimatizačních zařízeních pro laboratoře, nemocniční pokoje, kancelářské budovy, divadla, telefonní ústředny, výrobny potravin, dílny přesné mechaniky a optiky, rozhlasová a televizní studia, přívod vzduchu do stříkacích boxů apod.
VFT 9 – účinné proti sazím, olejové mlze, tabákovému kouři, kouři z technologických procesů
-použití jako druhý stupeň filtrace u klimatizačních zařízení pro operační sály, výzkumné zkušebny a laboratoře, provozy chemické a farmaceutické výrobny, sterilizační pracoviště apod.
VTA

VUA

– účinné proti všem druhům prachů a aerosolů.
– použití ve speciálních optických, elektronických a biologických laboratořích, na operačních sálech, dodávka vzduchu pro jaderné elektrárny apod.
VS 1

 

– sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje organická rozpouštědla a obtěžující zápachy – aceton, acetát, benzen, benzín, butyl-acetát dichloretan, etylacetát, freony, toluen, xylen apod. cigaretový kouř, tělové, potravinářské, nemocniční, kuchyňské a jateční pachy
VS 2 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje kyselé plyny a páry  ( SO2 , NOX , HCI , H2S , CI2 apod. )
VS3 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje zásadité plyny a páry ( NH3 , R-NH2 /aminy/, aminosloučeniny )
VS4 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje formaldehydové páry ( HCOH )
VS 5 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje páry a rtuti
KS 2

KS 3

– sorpční vložka s náplní skelných vláken progresivně zhuštěných, elastických, s vysokou hromaditelností barvy
– pro použití v lakovnách