Odsávání od kovoobráběcích strojů

Podobně jako u truhlářských strojů i kovoobráběcí stroje potřebují odsávání kovových špon, obrusu, nebo odsávání olejové mlhy.


Odsavač POC v akci


Pro odsávání, kde vzniká velké množství jisker, např. z automatických pásových brusek se v některých případech může využít cyklon D630 jako lapač jisker společně s vodní předlohou, nebo samostatným vodním filtrem VJVOObr. ukazuje odsavač ve výrobně špendlíků, kde bylo nutné před odsavač zařadit zakázkově vyrobený hrubý před-filtr s výsypkou, který má funkci záchytu špendlíků a jejich částí.


 Standardní hrubý před-filtr pro záchyt hrubých nečistot.