Kapsový odsavač POC 40

Desítky let prověřený jednoduchý průmyslový odsavač, který má díky modulovému systému velice široké spektrum použití.

poc40-prumyslovy-odsavac-2

Průmyslový odsavač POC 40

Odsavač POC 40 je v základním provedení složen z následujících částí:

 • podstavce
 • zásobníku na zachycený prach
 • filtrační komory s výsypkou
 • ventilátorové komory
 • výdechového krytu

Průmyslové filtrační odsavače POC 40 se nejčastěji dodávají s následujícím příslušenstvím:


Průmyslový odsavač POC 40 s automatickým pneumatickým oklepem kapsového filtru


Ve filtrační komoře je instalován kapsový filtr o celkové filtrační ploše cca 18 m2. Kapsový filtr lze dodat v několika provedeních – dle typu zachycovaných prachů. Čištění kapsového filtru je prováděno automaticky – mechanickým oklepem pomocí pneumatického válce.

Ventilátorová komora je osazena radiálním středotlakým ventilátorem s pohonem třífázovým elektromotorem. Komora je opatřena hlukovou izolací.

Ovládání chodu zařízení a nastavení parametrů oklepu (intervaly a počet oklepů v jednotlivých cyklech) je zajištěno programovatelnou řídící jednotkou.

 • Objemový průtok vzduchu . . . . . . . 4.000 m3/hod
 • Poč.tlaková ztráta . . . . . . . . . . . . . . .350 Pa
 • Celková filtrační plocha . . . . . . . . .  18 m2
 • Třída filtrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F9
 • Příkon elektromotoru . . . . . . . . . . .4 kW
 • Připojovací napětí . . . . . . . . . . . . . .3×400/230 V, 50 Hz
 • Základní rozměry (viz. obr.)
  Půdorys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1050 x 920 mm
 • Výška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900 mm
 • Průměr sání . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 250 mm
 • Výdechový otvor . . . . . . . . . . . . . . . D 250 mm
 • Objem zásobníku prachu . . . . . . . . cca 65 l
 • Hmotnost zařízení . . . . . . . . . . . . . .cca 290 kg
 • Rozměry kapsového filtru. . . . . . .  960×885, délka kapes 780 mm, počet kapes: 16
 • Komory odsavače jsou vyrobeny z plechu tl. 1,5mm

POUŽITÍ ODSAVAČŮ POC

Odsavače POC v základním provedení jsou určeny pro práci v prostředí bez nebezpečí výbuchu při teplotách od -20ºC do +40ºC. Teplota odsávané vzdušniny nesmí překročit 90ºC. Odsavače se umisťují uvnitř budov nebo alespoň pod přístřeškem, který zajišťuje jejich ochranu proti působení povětrnostních vlivů. Odsavače POC  jsou určeny pro odsávání kovových i nekovových prachů a drobných částic, aerosolů, s druhým stupněm filtrace je lze použít pro odsávání svářečských dýmů.

Na zvláštní požadavek lze dodat i odsavače se speciální úpravou pro odsávání výbušných prachů a do prostředí ZÓNA 2 dle ČSN 33 2320. Odsavače jsou určeny k uložení na vodorovnou podlahu v minimální vzdálenosti od zdroje prašnosti.

Pro zlepšení proudění vzduchu a hlukovou těsnost, lze na výdech odsavače namontovat velkoplošnou vyústku, dodávanou jako příslušenství.


FUNKCE ODSAVAČŮ POC

Znečištěný vzduch přiváděný odsávacím potrubím, prochází nejprve prostorem zásobníku, kde dochází k odloučení těžších odsávaných částic vlivem poklesu rychlosti vzduchu. Následně vzdušnina prostupuje filtrační komorou s kapsovým filtrem, který zachycuje jemné nečistoty do velikosti 0,3µm a aerosoly, a pak je vedena přes ventilátorovou komoru na výtlak. V případě požadavku na záchyt prachových částic menších než 0,3µm nebo na záchyt plynných škodlivin a par lze jako součást odsavače před či za ventilátorovou komoru zařadit skříň II. stupně filtrace s příslušnými filtračními vložkami. Přefiltrovaný vzduch je možno přes kryt s mřížkami vypouštět zpět do prostoru nebo odvést vzduchotechnickým potrubím napojeným na kryt s nátrubkem mimo halu. (pomocí dodatečné zakázkové klapky, je možné ručně přepínat odvod vzduchu v letních měsících ven a v zimně dovnitř pro úsporu tepelných ztrát)


Základní rozměry odsavače POC 40 – z

poc40-zakladnirozmerypluscharakteristika


DODÁVÁNÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Odsavače se dodávají v nevratných obalech smontované jako sestava dle požadavku zákazníka. Na zvláštní požadavek lze dodat i samostatné moduly, příslušenství, nebo náhradní díly.  Samozřejmostí jsou rychlé dodávky spotřebních kapsových filtrů, nebo filtračních vložek pro skříně 2. stupně filtrace.
Odsavače se skladují a přepravují ve svislé nebo vodorovné poloze na přepravní paletě. Doprava se provádí v krytých dopravních prostředcích. Odsavače je třeba skladovat v suchých krytých prostorách, zabezpečených proti účinkům povětrnostních vlivů. Na zvláštní požadavek lze dodat odsavač s úpravou pro venkovní prostředí, nebo odsavač vyroben z nerezu.POC 40 s odsávacím ramenem o průměru 200


Průmyslový filtr POC 40 v provozu (s velkým zakázkově vyrobeným zásobníkem prachu)Průmyslový odsavač POC 40 ve světlém odstínu připraven k naložení


Model odsavače POC 40 s dodatečnou komorou druhého stupně filtrace a s cyklonem namontovaným na sací potrubí odsavače.