Odsávání a záchyt jisker


Jiskry od broušení a svařování jsou v některých případech velice nebezpečné a je nutné použití speciálních zahášecích systémů jisker, které někdy mohou cenově převýšit náklady na samotné průmyslové filtroventilační zařízení, proto pracujeme na této problematice z hlediska ekonomického i technologického a snažíme se spolupracovat s předními dodavateli zahášecích technologií, tak aby v kombinaci s našimi filtroventilačními systémy byly v co nejúčinnějším souladu.


Broušení (např. u robotizovaných pracovišť – pásových brusek, kde vzniká silný proud jisker)  řešíme nejčastěji použitím cyklonových odlučovačů, které slouží nejen jako odlučovač jisker, ale hlavně pro odloučení velkého množství obrusu a následně vodního odlučovače VO20 , který je namontován jako před-filtr průmyslového odsavače POC. V některých případech postačí použití pouze před-filtr VO20.

Vodní odlučovač nelze použít pro odsávání prachů, které tvoří s vodou nebo se vzduchem výbušnou směs.

Vyrábíme i samostatné vodní odlučovače (bez filtrační komory) VJVO,  které jsou staveny jen z ventilátorové komory a vodního odlučovače. Pozor jestliže je VJVO umístěn venku, aby v zimním období nezamrzla voda v odlučovači!


V některých případech se dají použít vložkové filtry FVB s filtračními vložkami KOFIL pro záchyt jisker od broušení a svařování.  Filtrační vložky KOFIL se ale musí udržovat v čistotě a nesmí být zaneseny prachem, který by mohl od jisker chytit.


Ve většině případech pro klasické broušení a sváření oceli bohatě poslouží i jednoduchý odsavač od svařování LIWEX, který má v sobě jako před-filtr filtrační vložku KOFIL, nebo patronový JPO 1200, či brousící stůl BS napojen k centrálnímu odsávání.