Přenosné a závěsné ventilátory PV/ZV

Průmyslové ventilátory PV, ZV jsou radiální středotlaké ventilátory poháněné přímo. Pro jejich pohon jsou použity asynchronní třífázové jedno-otáčkové přírubové elektromotory. Sací i výfuková hrdla ventilátorů jsou zakončena válcovým nástavcem určeným pro bez-přírubové připojení sacího a výtlačného potrubí nebo flexibilních hadic.

Závěsný ventilátor ZV je namontován na konzole, která slouží k zavěšení ventilátoru na zeď. Přenosný ventilátor PV je přišroubován na nosném rámu, odpruženém silentbloky a pro snadnější manipulaci vybaven držáky s madly. Ventilátory PV300 a PV400 se dodávají bez madel. Jsou namontovány na kotevní konstrukci a opatřeny silentbloky.

Konstrukce ventilátorů umožňuje tři různé polohy výstupního hrdla – vlevo, nahoře nebo vpravo. Polohu výstupního hrdla lze snadno změnit demontováním šroubů a pootočením ventilátoru o 90° vzhledem ke konzole. Na nosném rámu (resp. konzole) ventilátoru je namontována spínací skříňka s jističem určená pro připojení ventilátoru na rozvod elektrické energie. Ventilátor včetně nosné konstrukce a elektromotoru je chráněn nátěrem proti působení povětrnostních vlivů.


Provedení
Přenosné ventilátory PV a závěsné ventilátory ZV jsou vyráběny v šesti velikostech -60, 90, 140, 200, 300 a 400, které se liší svými technickými parametry (viz. čl. 4 tab. 1).


Použití
Ventilátory PV a ZV jsou určeny pro dopravu vzduchu a par bez obsahu pevných, lepivých a vláknitých nečistot a škodlivin tvořících se vzduchem výbušnou směs. Při odsávání vzduchu s obsahem pevných částic je třeba před ventilátor zařadit filtr. Ventilátory PV, ZV jsou vhodné pro odsávání výfukových plynů v autoopravnách, odsávání v průmyslových provozech – od svařování, broušení, tryskání apod., k napojení na velkoplošné kuchyňské digestoře a všude tam, kde vyhovují svými parametry.


Přenosný ventilátor PV – Závěsný ventilátor ZV
Ventilátory PV, ZV nelze použít jako ventilátory dopravní. Ventilátory jsou určeny pouze pro práci v prostředí základním bez nebezpečí výbuchu, při teplotách okolí od -20 do +40°C, pro dopravu vzduchu o teplotách v rozmezí od -20 do 90°C. Na objednávku úprava pro prostředí ZÓNA 2.


Technické údajeVýkonové charakteristiky ventilátorů PV, ZV

 


 Pokyny pro montáž

Ventilátory se umisťují co nejblíže ke zdroji znečištění, aby se minimalizovaly tlakové ztráty v odváděcím potrubí.

Přenosné ventilátory PV jsou přišroubovány na nosném rámu opatřeném silentbloky a jejich montáž spočívá v usazení na vodorovnou zpevněnou podložku. Ventilátory není nutno kotvit.

Závěsné ventilátory ZV jsou namontovány na konzole, která slouží k jejich zavěšení na zeď. Ventilátor se montuje pomocí třmenů či svorníků M8, které se přišroubují skrz zeď a zajistí maticemi. Na svorníky se zavěsí konzole s ventilátorem a upevní pomocí matic M8 s podložkami.

Odsávací potrubí se k ventilátoru montuje pomocí vnitřní potrubní spojky a zajistí trhacími nýty. Flexibilní hadice se k sacímu nátrubku připojí pomocí pryžové manžety a stahovacího pásku.

Elektroinstalaci ventilátoru smí provádět pouze pracovník s oprávněním dle vyhlášky ČÚBP č.50/78Sb. v souladu s platnými bezpečnostními normami a předpisy.

SPOUŠTĚNÍ VENTILÁTORU JE TŘEBA PROVÁDĚT POUZE S PŘIPOJENÝM VZDUCHOVODEM NEBO ODSÁVACÍ HADICÍ.


Obsluha a údržba

Ventilátory PV, ZV v zásadě nevyžadují údržbu. Při provozu je třeba zejména dohlížet na správnou funkci ventilátoru, klidný chod, pečovat o čistotu ventilátoru a jeho okolí, zatěžovat ventilátor pouze v rozsahu jeho výkonových charakteristik.

Při poruše nejprve odpojte síťové napětí. Zkontrolujte, zda ve ventilátoru nejsou cizí předměty a zda se ventilátor volně otáčí. Pokuste se ventilátor znovu spustit.

V případě, že se ventilátor nerozběhne, zkontrolujte elektroinstalaci a proměřte odpor vinutí elektromotoru. Je-li motor spálen, kontaktujte výrobce zařízení.
Ventilátor PV připraven k zabalení a expedici

Radiální průmyslový ventilátor v akci