Dotační fondy EU

Název projektu: Vývoj sušícího zařízení CASND Atomizer II pro výrobu enkapsulovaných materiálů.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015563

Anotace projektu: Experimentální testování rotačního atomizačního disku prokázalo jeho principiální funkčnost, ale také řadu nevýhod – ty mohou být eliminovány jeho nahrazením jinými nebulizačními systémy, které fungují na zcela odlišném principu. Nové unikátní atomizační zařízení je konstrukčně podstatně jednodušší a levnější než doposud používaný rotační atomizační disk. Výstupem bude funkční vzorek, 4 nebulizační jednotky a výrobní a konstrukční dokumentace.

Cíle projektu: Cílem projektu je technická realizace sušícího zařízení zcela nového typu označeného jako „CASND Advanced Atomizer“ (akronym CA Atomizer II). Ověření bude provedeno realizací ověřené technologie pro sprejové nebulizační sušení (CASND technologie – „carbon dioxide assisted spray nebulisation drying“), a realizací série technického ověření funkčnosti (posun z TRL3 do TRL7) a dále zpracováním podkladových technicko – ekonomických dokumentů.


Název projektu: Rekonstrukce stávající kotelny a instalace kotle na biomasu ve společnosti Vzduchotechnik, s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.01.3.09/0.0/0.0/17_158/0013010

Anotace projektu: Rekonstrukce stávající kotelny a pořízení kotle na biomasu.

Cíl projektu: Výstavbou kotelny na biomasu dojde k částečné ekologizaci a úspoře CO2 oproti stávajícímu stavu při použití uhelné kotelny.