Vložkové filtry FVB a FVC

Modulární systém filtračních skříní, FVB s bočním a FVC čelním výsuvem vložek

Základní částí vložkových filtrů FVB, FVC je skříň, vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu ( ve speciálních případech lze skříň dodat v nerez provedení ). Uvnitř skříně jsou přivařeny vodící lišty , mezi které se vkládají filtrační vložky. Ve filtrech lze použít vložky různých typů ( viz. tab.2, 3 ) dle specifických požadavků zákazníka.

Filtry FVB mají boční vyjímaní vložek ( kolmo na směr proudění vzduchu ). Vložky jsou v těchto filtrech zajištěny a utěsněny pomocí odnímatelného víka s molitanovým těsněním. Skříň filtru je opatřena dvěma přírubami, určenými k připojení potrubí vzduchovodu.

Filtry FVC mají čelní vyjímání vložek ( proti směru proudění vzduchu ). Vložky jsou ve filtru utěsněny pomocí molitanového těsnění na příčkách. Příčky jsou přišroubovány, dají se snadno demontovat a slouží zároveň k zajištění vložek ve skříni filtru. Pro lepší manipulaci jsou příčky opatřeny manipulačními otvory. Skříň filtru je opatřena dvěma přírubami – jedna slouží k upevnění filtru na potrubí, druhá k uchycení koncového prvku ( sací mřížka, žaluzie, apod. ).

Vložkové filtry vzduchu FVB a FVC

PROVEDENÍ

  Filtry FVB, FVC se vyrábějí v osmi velikostech ( dle tab. 1 ), ve dvou typech*:

typ 1 – pro filtrační vložky modulu 610 x 610 x 25 mm
typ 2 – pro filtrační vložky modulu 610 x 610 x 50 mm

*Pozn.       Typy filtru 1 a 2 se liší šířkou vedení pro filtrační vložky, mají různé rozměry filtrační skříně a různou šířkou přírub.

Tab1. Provedení filtrů FVB, FVC

Velikost filtru 1 x 2 1 x 4 1 x 6 1 x 8 2 x 2 2 x 4 2 x 6 2 x 8
Počet vložek ks 2 4 6 8 4 8 12 16
 

Celkové rozměry

/mm/ – obr. 1

A 680 694 1314
B 365 680 964 1314 365 680 964 1314
C 700 700
Hmotnost

/kg/

typ 1 22 33 43 54 37 51 65 80
typ 2 23 35 47 59 39 55 70 87

Filtry FVB, FVC jsou určeny pro filtraci atmosférického vzduchu od prašných a plynných příměsí a par ve větrácích a klimatizačních zařízeních v prostředí obyčejném základním rozsahu teplot od -40 do +90 °C. Filtry FVB slouží k zabudování do potrubního rozvodu vzduchu. Filtry FVC se užívají zazděné do filtračních komor nebo jako přípoj na sací straně vzduchovodu. Typ škodlivin, které jsou filtrem odlučovány, je dán použitými filtračními vložkami ( viz. tab. 2 )

Tab. 2 – Vložky pro filtry FVB, FVC – odlučované škodliviny, použití

Typ filtrační
vložky
Odlučované škodliviny, typické příklady použití
VBA – účinné pro vláknitý prach, pro částice větší než 10 µm
– použití pro systémy s nejnižšími požadavky na filtraci; jako první stupeň filtrace, větrání v těžkých provozech, v textilních provozech; jako ochrana výměníků, zvlhčovačů a ventilačních systémů apod.
VCK 62
VFT 4
– účinné proti pylům a zvířeným prachům
-vhodné jako první stupeň filtrace u vícestupňových zařízení; odvětrávání průmyslových podniků, v dopravních prostředcích, garážích, obchodních domech apod.
VFT 7 – účinné proti bakteriím, výtrusům
– použité ve větrácích a klimatizačních zařízeních pro laboratoře, nemocniční pokoje, kancelářské budovy, divadla, telefonní ústředny, výrobny potravin, dílny přesné mechaniky a optiky, rozhlasová a televizní studia, přívod vzduchu do stříkacích boxů apod.
VFT 9 – účinné proti sazím, olejové mlze, tabákovému kouři, kouři z technologických procesů
-použití jako druhý stupeň filtrace u klimatizačních zařízení pro operační sály, výzkumné zkušebny a laboratoře, provozy chemické a farmaceutické výrobny, sterilizační pracoviště apod.
VTA

VUA

– účinné proti všem druhům prachů a aerosolů.
– použití ve speciálních optických, elektronických a biologických laboratořích, na operačních sálech, dodávka vzduchu pro jaderné elektrárny apod.
 

VS 1

 

– sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje organická rozpouštědla a obtěžující zápachy – aceton, acetát, benzen, benzín, butylacetát dichloretan, etylacetát, freony, toluen, xylen apod. cigaretový kouř, tělové, potravinářské, nemocniční, kuchyňské a jateční pachy
VS 2 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje kyselé plyny a páry  ( SO2 , NOX , HCI , H2S , CI2 apod. )
VS3 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje zásadité plyny a páry ( NH3 , R-NH2 /aminy/, aminosloučeniny )
VS4 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje formaldehydové páry ( HCOH )
VS 5 – sorpční vložka s náplní aktivního uhlí
– zachycuje páry a rtuti
KS 2
KS 3
– sorpční vložka s náplní skelných vláken progresivně zhuštěných, elastických, s vysokou hromaditelností barvy
– pro použití v lakovnác

Klasický vložkový filtr FVB v akci (2ks filtračních vložek) – vedle vidíme průmyslový radiální ventilátor PV


TECHNICKÉ ÚDAJE a detailní informace ZDE: Vložkové filtry FVB a FVC v PDF dokumentu