Vyvažování rotorů


Provádíme přesné vyvažování na vyvažovacím stroji SCHENCK HM 20 BU

Maximální váha rotoru 100kg
Maximální průměr rotoru 800 mm
Vzdálenost středů stojanů min. 50mm / max. 1400mm
Limitní hodnota trvalé kalibrace 180 x 10E6 kg/min²
Maximální hodnota rozsahu otáček 5000 ot./min.
Řídící systém schopný výpočtu zbytkové nevývahy dle normy DIN ISO 1940-1
Stroj je vybaven Softwarem Kompenzace pootočením sloužící k odfiltrování vlivu zbytkové nevyváženosti technologického přípravku

Vyvažování oběžných kol ventilátorů, rotorů, turbín a kompresorů (také elektromotorů a obecně rotačních součástí) se provádí za účelem odstranění nerovnováhy rotujících částí způsobující vibrace při chodu strojních zařízení a zbytečnou zátěž ložisek. Samotné vyvažování se potom provádí přidáváním materiálu (závaží ve vyvažovacích rovinách, přivařený, nebo nýtovaný materiál apod.), nebo jeho odebíráním (odvrtáváním, broušení apod.).

Vyvažujeme:
Oběžná kola ventilátorů,
Rotory přepravních ventilátorů, čerpadel a dmychadel
Rotory drtičů a mlýnů
Rotory zemědělských strojů
Klikové hřídele a setrvačníky

Vyvažováním oběžných kol ventilátorů se zabýváme mnoho let, ale až v současné době se nám díky novému vyvažovacímu stroji podařilo posunout přesnost vyvažování rotorů natolik, že se naše vyvažování stalo velice žádanou službou.

Norma obsahuje ISO 1940-1:1986. Dává doporučení pro způsob vyvažování a pro určení požadavků na jakost vyvážení tuhých rotorů.

Stanovuje

a) znázornění vyvažování v jedné nebo dvou rovinách,

b) metody pro určení přípustného zbytkového nevývažku,

c) metody pro rozklad nevývažků do vyvažovacích rovin,

d) metody umožňující na základě měření stanovit hodnotu zbytkového nevývažku na rotoru,

e) přehled chyb vznikajících při stanovení zbytkového nevývažku.

Jsou normalizována základní hlediska problému vyvažování, stupně jakosti v závislosti na provozních otáčkách a přípustném měrném nevývažku, určení požadavků na jakost vyvažování a další.

Stanovováním normalizovaných vlastností se ve svých důsledcích řeší i problém snížení hluku i vibrací.

 

polotovary oběžných kol středotlakých ventilátorů