Zásobníky prachu pro odsavače POC

Spodní část každého odsavače POC tvoří zásobník prachu. Zde se po provedení regenerace shromažďují částice zachycené kapsovým filtrem a částice, odloučené vlivem poklesu rychlosti vzduchu při jeho průchodu. Zásobník se standardně dodává v pěti provedeních.
Typy, základní rozměry a použití jednotlivých provedení:


Z1 – ZÁSUVKA
– mobilní zásuvka se 6-ti kusy pevných pojezdových koleček, těsně upnutá ke skříni odsavače pomocí 2 rychlouzávěrů
– skříň zásobníku je opatřena čtyřmi pryžovými podstavci
– zásuvka je uzpůsobena pro manipulaci pomocí jeřábu

– je dodáváno u základního provedení odsavače


Z2 – VÝSYPKA SE ZÁSOBNÍKEM
– na výsypku je pomocí čtyř bednových uzávěrů těsně upnut mobilní válcový zásobník
– zásobník je opatřen třemi pojezdovými kolečky, dvěma madly a závěsnými oky, která umožňují jeho zvedání pomocí jeřábu.


– k odsávání od strojů, kde vzniká větší množství odpadů a zásobník je třeba často vyprazdňovat
– umožňuje záchyt odpadů do plastových  či papírových pytlů


Z3 – VÝSYPKA S GRAVITAČNÍ KLAPKOU
– na pevnou výsypku je přes přírubu namontována gravitační klapka se stavitelným protizávažím
– pod klapku je možno umístit sběrnou nádobu či pásový dopravník

 

-vhodné pro odsavače s automatickým oklepem
– samočinné vyprazdňování výsypky
– umožňuje transport zachycených částic pomocí pásového dopravníku


Z4 – SBĚRAČ OLEJOVÉ (ŘEZNÉ) KAPALINY
– těsná plochá výsypka opatřená kolenem s připojovacím průměrem 1″.

– použití pro odsávání olejové mlhy či řezných kapalin (odsavač musí být vybaven příslušnou filtrační komorou)
– umožňuje vypouštění zachycené kapaliny zpět do nádrže


Z5 VELKOOBJEMOVÝ ZÁSOBNÍK PRACHU
– k pevnému stojanu je pomocí  4 rychlouzávěrů upnut mobilní kontejner o obsahu 800 l
– kontejner je opatřen 4-mi pojezdovými kolečky
– čelní stěna kontejneru je zavěšena na pantech a je otevírací

– k odsávání od strojů, kde vzniká velké množství odpadů např. v dřevovýrobě, modelářství, při opracování plastů,
pryže, polystyrenu apod.
– umožňuje záchyt odpadu do plastových pytlů