Nástřešní tlumící komory NTK

Tlumící komory jsou řešeny konstrukčně jako nosný prvek pro možnost montáže nástřešních jednotek N-RVJ nebo DVJ. Vnější plášť je proveden z ocelového plechu. Vnitřní plášť je vyroben z děrovaného pozinkovaného plechu. Mezi vnitřním a vnějším pláštěm je vložena tlumící hmota. Připojovací část tlumící komory je opatřena přivařenými
šrouby pro připojení na nástavec, přechodový nástavec, nebo podtlakovou klapkou. Výstupní hrdlo umožňuje montáž nástřešních jednotek. Pokud je el. kabel veden potrubím odsávaného prostoru, je pro tento případ v hrdle umístěna kabel. průchodka. Proti nepříznivému působení vnějších vlivů je nástřešní komora chráněna nátěrem.

Nástřešní tlumící komory lze použít jako tlumící prvek k tlumení akustického výkonu nástřešních ventilátorů do sání větraného prostoru a částečnému útlumu akustického výkonu na výtlaku větracích jednotek. Komory NTK jsou určeny jako nosný prvek a znamenitě poslouží také jako zvýšený nástavec proti usazenému sněhu na střeše.

Nástřešní tlumící komory NTK se vyrábějí ve 2 velikostech – 280 a 355 – tyto se liší svými technickými parametry

Tab. 1 – Nástřešní tlumící komory NTK – hlavní rozměry

TYP  NTK n D n D1 n D2 E F Otvory příruby Hmotnost

/kg/

280 280 315 344 480 600 8 x n8,4 44
355 355 390 419 580 700 12 x n8,4 51

 

Tab. 2 – Komory NTK – Dynamický útlum akustického výkonu při jmenovitých průtočných množstvích jednotek N-RVJ

Průt. množství QV

(m3/hod) typ NTK

D A

dB (A)

D oct /dB/ v pásmech f /Hz/
63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
1 000 18 15 22 26 27 28 24 22 18
280
1 500 16 14 19 21 23 24 22 19 17
280
2 000 13 10 15 18 20 22 17 16 14
280
3 000 10 6 9 11 13 19 16 14 13
355
4 000 9 5 7 10 12 16 15 14 11
355

 

 

Tab. 3 – Komory NTK – Statický útlum akustického výkonu

TYP NTK D A dB (A) 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
280 9 6 7 14 18 20 14 11 9
355 13 6 13 22 26 15 13 12 11